Pohádky

Poh dky Original Czech text with Russian translation according to Ilya Frank s method

 • Title: Pohádky
 • Author: Božena Němcová
 • ISBN: 9788071761013
 • Page: 253
 • Format: Hardcover
 • , , , , , , , , , .Original Czech text with Russian translation, according to Ilya Frank s method

  • Pohádky ¦ Božena Němcová
   253 Božena Němcová
  • thumbnail Title: Pohádky ¦ Božena Němcová
   Posted by:Božena Němcová
   Published :2019-04-26T07:01:57+00:00

  About "Božena Němcová"

  1. Božena Němcová

   Bo ena N mcov , rozen Barbora Novotn , pozd ji Barbora Panklov 4 nora 1820 V de 21 ledna 1862, Praha , byla esk spisovatelka Je pova ov na za zakladatelku novodob esk pr zy.P jmen Panklov z skala, a kdy si jej matku Terezii Novotnou v l t roku 1820 vzal Johann Pankl Roku 1821 se Panklovi p est hovali do Ratibo ic, kam se za nimi p ist hovala i jej babi ka Magdal na Novotn 1825 , kter malou Barunku velmi ovlivnila v dosp losti si babi ku velmi zidealizovala.V roce 1841 se vdala za Josefa N mce, kter pracoval jako komisa finan n str e celn k , jeho nad zen s ostra itost sledovali jeho projevy e stv a slu ebn horlivosti V souvislosti s t m byl asto slu ebn p ekl d n a rodina se s n m st hovala V roce 1841 se st huje do Prahy, zde pod vlivem V clava Bolem ra Nebesk ho a Karla Jarom ra Erbena za ala ps t esky Roku 1843 se s mu em odst hovali do Doma lic, kde p sobila jako prakticky prvn n rodn buditel Roku 1848 je Josef N mec obvin n ze spiknut , doch z k nucen mu st hov n z m sta na m sto a v roce 1850 je Josef N mec p elo en do Uher Bo ena N mcov se se ty mi d tmi st huje do Prahy, kde okam it navazuje styky s liter rn inn mi vlastenci V roce 1851 pob vala s d tmi v l zn ch u esk T ebov a roku 1852 jela za man elem do Uher a p itom nav t vila Slovensko V n sleduj c ch letech podnikla do Uher je t dal ch n kolik cest Poz ji se N mcov sbl ila s m jovci, ale jinak se st hla do stran , objevila se pouze na poh bu Karla Havl ka Borovsk ho 1856.Na podzim 1861 N mcov opou t man ela a odch z do Litomy le, kde se pokou ivit prac pro nakladatele Augustu V t dob je ale ji v n nemocn a finan n nouze ji donut k n vratu do Prahy k man elovi Kr tce na to um r v dom U T lip dne n ulice Na P kop.

  483 thoughts on “Pohádky”

  1. My first impression was that these stories are horribly sexist. Well, probably not worse than most other "traditional" stuff (from other countries), but upsetting to see so much internalized sexism in a female author.Fortunately, the stories involve not only stupid women, but also stupid men. Whole kingdoms where everyone is stupid. I have to admit that I don't tend to take "smart vs stupid" stories as ableism, but here it was just too blatant, and there's never any pity for the "stupid" ones, n [...]


  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *